Zending & Evangelisatie

In Mattheüs 28:19-20 geeft Jezus Christus ons de opdracht om op pad te gaan. Hij zegt:

‘Ga dus op ​weg​ en maak alle volken tot mijn ​leerlingen, door hen te ​dopen​ in de naam van de Vader en de Zoon en de ​heilige​ Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.’ 

Als evangelische gemeente De Brug nemen we deze opdracht serieus en steunen we verschillende zendingsprojecten in binnen- en buitenland.

Bij de volgende projecten zijn mensen van onze gemeente betrokken:

 

Voedselactie

Eens per jaar organiseren we bij de plaatselijke Jumbo supermarkt een voedselactie. De opbrengst gaat naar mensen in nood in Oost-Europa en Afrika.

 

Roemenië

Iedere twee jaar reist een groep van grotendeels jongeren uit de gemeente naar Roemenië om praktisch werk te verrichten bij een Nederlands echtpaar dat vooral onder arme bejaarden werkzaam is. Zij hakken hout, knappen huisjes op en helpen bij de verspreiding van voedsel. Ook organiseren zij een kindermiddag voor de plaatselijke jeugd.

 

Zending
Daarnaast zijn een aantal van onze gemeenteleden werkzaam als zendeling in het Midden Oosten en Afrika.

 

Zending_Banner.jpg