Kinderwerk

Kinderwerk

Kinderen nemen een belangrijke plaats in binnen het koninkrijk van God, en dus ook binnen Evangelische Gemeente de Brug. Het kinderwerk van onze gemeente is volop in beweging, en veel gemeenteleden zetten hun gaven en talenten er voor in.

Met het kinderwerk hebben wij één hoofddoel: De kinderen over God leren en hen op weg helpen God persoonlijk te leren kennen.

 

Om dat te bereiken bieden we kinderen een dienst aan die is afgestemd op hun leefwereld. Het is een plek ze zich veilig voelen, waar ze kunnen leren over God en bovenal waar ze plezier hebben. Op die manier willen we de Bijbel op een creatieve manier onderwijzen.

 

De diverse kindergroepen

Alle kinderen t/m groep 8 krijgen de mogelijkheid om mee te doen met een dienst die op hen is afgestemd. Er zijn drie verschillende kindergroepen:

 

  • De allerkleinsten worden in hun eigen ruimte verzorgd en gekoesterd
  • De peuters en kleuters zingen samen, en krijgen een Bijbelverhaal met aansluitend knutselwerkje aangeboden. Daarnaast is er natuurlijk ook genoeg tijd om te spelen.
  • Voor de kinderdiensten van de oudste drie groepen maken we gebruik van onderwijsmateriaal, knutsels en verhalen die zijn afgestemd op hun leef en belevingswereld. 

 

Ouders ontvangen twee keer per maand een nieuwsbrief. Zo kan er thuis doorgepraat worden over de onderwerpen die tijdens de kinderdiensten worden besproken.

Kinderwerk_Banner.jpg