Gespreksgroepen

Gespreksgroepen worden ook wel eens het cement van de gemeente genoemd, en dat klopt! Gespreksgroepen zijn de gemeente in het klein, de plek waar je God en elkaar leert kennen, méér leert van de Bijbel, maar ook lief en leed deelt. Het is niet voor niets dat we gemeenteleden en vaste gasten aanmoedigen om onderdeel te zijn van een gespreksgroep.

Verdiepingsavonden en bijeenkomsten
Vorig jaar zijn we gestart met het thema ‘getuigen’ en omdat door Corona veel kringen halverwege jaar zijn uitgevallen, pakken we komend jaar dit thema weer op. Was je er vorig jaar niet bij? Geen probleem, ook als je voor het eerst meedoet ben je van harte welkom.

De aanpak van de gespreksgroepen is als volgt: eens in de zes weken is er een verdiepingsavond in De Brug, waarin een onderwerp wat aansluit bij het thema van dat jaar wordt behandeld. Twee en vier weken na de verdiepingsavond kom je ook nog als kleinere gespreksgroep samen om het onderwerp verder te bespreken en uit te diepen. Je komt dus om de week samen met je gespreksgroep: een keer op de verdiepingsavond, en twee keer in een kleinere kring.

Speciale gespreksgroepen
De meeste gespreksgroepen zijn toegankelijk voor iedereen, maar sommige groepen zijn speciaal gericht op een bepaalde groep. Zo zijn er kringen voor 18- tot 23-jarigen en voor 24- tot 35-jarigen. Daarnaast is er ook een gespreksgroep speciaal voor mensen die net lid zijn geworden van evangelische gemeente De Brug.
De uiterste datum voor je aanmelding is 14 september.

Heb je vragen over (deelname aan) een gespreksgroep, neem dan contact op met Marcel Veenhuizen (m.veenhuizen@planet.nl of 0172-579098).

Let op, vanwege Corona is de maximale groepsgrootte 12 personen en worden alle gespreksgroepen in De Brug gehouden!

 

Gespreksgroepen_Banner_2.jpg