Echt betrokken

Echt betrokken

Als Evangelische Gemeente de Brug stellen we God centraal in ons leven, maar staan we ook midden in de wereld. Geloven in God betekent niet alleen geraakt zijn door Zijn liefde, maar deze ook willen doorgeven aan de wereld. Daarom willen we echt betrokken zijn bij de wereld, de regio, onze naasten en bij elkaar.

 

Echt, omdat God een echte god is. Hij is goed, volmaakt, en almachtig in zijn onvoorwaardelijke liefde. En Betrokken, omdat God betrokken is. Bij deze wereld, bij alles wat hij geschapen heeft, bij jou en mij. Zijn betrokkenheid is zo groot dat hij Jezus, zijn eigen zoon, gaf om onze zonden te vergeven. God is echt betrokken, en wij willen dat ook zijn.

 

Leven met Jezus als voorbeeld

Zo ver zijn we nog niet, maar het is een weg die we willen gaan. We streven ernaar dat het niet bij woorden blijft, maar dat we Gods liefde echt zichtbaar zullen maken. Daarom willen we leven met Jezus als voorbeeld. We accepteren elkaar zoals we zijn en bouwen elkaar op. We staan voor elkaar klaar, steunen elkaar, zijn trouw aan elkaar en helpen elkaar. Het gaat namelijk niet om ons, maar om de ander.

 

We willen niet langer leven voor onszelf, maar voor Gods eer. Dat betekent dat we offers moeten brengen; in tijd, aandacht, geld en energie. We willen meewerken aan de opbouw van Gods koninkrijk, en inzetbaar zijn voor Hem.

 

Elkaar ontmoeten

Daarom ontmoeten zon 200 volwassenen en kinderen elkaar elke zondag in ons gemeentegebouw in Nieuwkoop. De kinderen hebben daar hun eigen bijeenkomsten waar zij op hun eigen niveau meer over God kunnen leren. Daarnaast ontmoeten gemeenteleden van alle leeftijden elkaar doordeweeks in gespreksgroepen en andere activiteiten.

Echt betrokken_Banner.jpg